საგადასახადო აუდიტი და კონსულტაციები

  • 24 საათიანი მომსახურება - მომსახურება სატელეფონო და ელექტრონული ფოსტით, რომელთა მეშვეობითაც ხდება კლიენტი კომაპნიის ბუღალტრის სრულყოფილი კონსულტირება;
  • კომპანიაში ყოველთვიური ვიზიტი შესაძლო საგადასახადო რისკების ადგილზე გასაცნობად;
  • კონკრეტული საგადასახადო შემთხვევების დამუშავება და წერილობითი პასუხის მომზადება კანონის შესაბამისი ნორმების მითითებით;
  • კომპანიის მიერ გასაფორმებელი (გაფორმებული) ხელშეკრულებების საგადასახადო კუთხით ანალიზი და რეკომენდაციების გაცემა.
მაღლა