ბუღალტერია

ჩვენი პროფესიონალების გუნდი დაგეხმარებათ მიიღოთ საერთაშორისო კლასის მომსახურება და ძალისხმევის გარეშე, მარტივად განახორციელოთ სწორი ბუღალტრული აღრიცხვა.

მუდმივი გადამზადება:

Nexia TA ახორციელებს ბუღალტრების მუდმივ ტრენირება-გადამზადებას, როგორც საგადასახადო კანონმდებლობაში, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებში შესულ ცვლილებებსა და სიახლეებზე.

მაღლა