მისამართი

სათაო ოფისი:

შპს "ნექსია თიეი"

მერაბ ალექსიძის ქ. #12. კინგ დევიდ ბიზნეს ცენტრი, მე-6 სართული

0171 საქართველო, თბილისი

+995 32 25 606 25 

 

ფილიალი:

შპს "ნექსია თიეი"

ნინოშვილის ქ.28, თბილისი 0112, საქართველო
+995 32 295 68 37

 

Tel: +995 32 25 606 25

Email: info@nexia.ge Web: www.nexia.ge

 

კონტაქტი

მაღლა