საშემფასებლო მომსახურება

გარდა აუდიტის, საგადასახადო, საკონსულტაციო, საბუღალტრო და იურიდიული მომსახურებებისა, Nexia TA გთავაზობთ საშემფასებლო სერვისს, რომელიც შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მომსახურებაა (IVS).

ჩვენ გთავაზობთ რჩევებს ქონების შექმნისთვის და მათი გაუმჯობესებისთვის. ჩვენი სერვისი მოიცავს პროგნოზულ ანალიზს ბაზარზე მიმდინარე და მოსალოდნელ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენი საშემფასებლო მომსახურება მოიცავს შემდეგი კომპონენტების შეფასებას:

  • უძრავი/მოძრავი ქონება
  • ბიზნესი
  • აქციები და წილები
  • ინვესტიციები
  • პროექტების ღირებულება

 

მაღლა