საკონსულტაციო მომსახურება

ნებისმიერი რამ შეიძლება გაკეთდეს უამრავი გზით, თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა გზა მიზანშეწონილია. როგორც წესი, ეფექტური და ეფექტიანი გამოსავლის პოვნა ყველაზე რთულია. ჩვენი მიზანია, ისე დავგეგმოთ თქვენი კომპანიის ბიზნესპროცედურები, რომ კომპანიამ წარმატებას უმოკლესი, მარტივი და ხელსაყრელი გზით მიაღწიოს. Nexia TA-ს პროფესიონალები ყოველთვის აკეთებენ სიღრმისეულ ანალიზს, სანამ შეადგენენ რეალურ გადაწყვეტილებებს თქვენი კომპანიისთვის შესაფერისი საჭიროებების მიხედვით. ჩვენი საკონსულტაციო მომსახურება შემდეგ ასპექტებს მოიცავს:

1.ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა

2. ფულადი ნაკადების, ბიუჯეტისა და ფინანსების მოდელირება

3. კონსულტაცია ბიზნესთან და საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

4. საგადასახადო კონსულტაცია

5. ტრანზაქციებთან დაკავშირებული კონსულტაციები

ჩვენ გთავაზობთ საერთ სამართლებლივ საკონსულტაციო მომსახურებას, რომელიც თქვენს კომპანიას ყოველდღიურად სჭირდება ქართულ ბაზარზე ოპერირებისთვის.

 

მაღლა