საბუღალტრო მომსახურება

ნებისმიერი სახის ბიზნესს სჭირდება ზუსტად აღრიცხული ფინანსები. საბუღალტრო ინფორმაცია დამოკიდებულია კომპანიის ზომასა და ტიპზე, თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ გჭირდებათ ზუსტი ინფორმაცია. ყოველივე ეს ინვესტორებისა და საზოგადოების ნდობის მოპოვებას განაპირობებს, რაც, საბოლოო ჯამში, ნებისმიერი სახის ბიზნესის უმთავრესი მიზანია.

ჩვენ, აუდიტის პროფესიონალები, ამ მიმართულებით  საუკეთესო მომსახურებას  გთავაზობთ. ჩვენი საბუღალტრო მომსახურება შემდეგ საკითხებს მოიცავს:

1. ყოველდღიური საბუღალტრო სამუშაოების უზრუნველყოფა, დაფუძნებული ნორმატიულ სტანდარტებზე და IFRS-ზე

2. დეკლარაციების მომზადება და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისთვის წარდგენა

3. საბანკო ოპერაციების უზრუნველყოფა

საბუღალტრო მომსახურება თავის თავში საგადასახადო მხარდაჭერას და რეპორტინგის წარმოებასაც მოიცავს.

 

მაღლა