ჩვენი გუნდი

დავით ლომიძე 

მმართველი პარტნიორი

✓დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მენეჯმენტისა და მაკროეკონომიკის განხრით. ასევე ფლობს ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს ბიზნესისა და ეკონომიკის განხრით;

✓აქვს 12 წლიანი  გამოცდილება გადასახადების, აუდიტის, ბუღალტერიისა და ფინანსების კუთხით;

✓აქვს გამოცდილება შემდეგ სექტორებში - საფინანსო, სამშენებლო,  სახელმწიფო სტრუქტურები, წარმოება,  ვაჭრობა და სხვა;

✓2014 წლიდან იკავებდა Nexia TA-ის ფინანსური მიმართულების დირექტორის პოზიციას, ხოლო 2016 წლიდან არის Nexia TA-ს მმართველი პარტნიორი.

 

  

ბორის მეგრელიშვილი 

მმართველი პარტნიორი

✓დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  მარკეტინგის განხრით და სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლებით;

✓აქვს 10 წლიანი გამოცდილება საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში;

✓აქვს წამყვან პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება  შემდეგ სექტორებში -   ვაჭრობა, წყალმომარაგება, წარმოება, მასმედია,  მშენებლობა და სხვა;

✓2014 წლიდან არის Nexia TA-ს მმართველი პარტნიორი.

 

მალხაზ უჯმაჯურიძე

მმართველი პარტნიორი

✓დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.

✓აქვს 30 წლიანი გამოცდილება გადასახადების, აუდიტის და საბუღალტრო აღრიცხვის კუთხით.

✓აქვს შემდეგ სექტორებში მუშაობის გამოცდილება - ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, მშენებლობა, წარმოება, ვაჭრობა, ენერგეტიკა, წყალმომარაგება, მასმედია, ჰუმანიტარული, საექსპედიტორო, სოფლის მეურნეობა, სამედიცინო მომსახურება და სხვა. 

✓აქვს საგადასახადო ორგანოებში  11 წლიანი მუშაობის გამოცდილება.

✓2016 წლიდან არის Nexia TA-ს მმართველი პარტნიორი.

გელა მღებრიშვილი

მმართველი პარტნიორი

✓მაღალკვალიფიციური საგადასახადო სპეციალისტი;

✓აქვს 12 წლიანი გამოცდილება გადასახადების მიმართულებით;

✓არის ლექტორი საქართველოს წამყვან უნივერსიტეტებში, როგორიცაა „საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტი (ESM ბიზნეს სკოლა);

✓აქტიურად არის ჩართული თანამშრომლების სწავლების პროცესში, უძღვება შიდა ტრენინგებს და მუდმივად ახორციელებს თანამშრომელთა გადამზადებას კომპანიაში;

✓უძღვება და ნერგავს საგადასახადო კონსულტაციების და საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების სისტემებს Nexia TA-ში.

 

 

ნიკა ჩხაიძე

ფინანსური აუდიტის უფროსი კონსულტანტი

✓არის ESM - თბილისის კურსდამთავრებული , ფინანსების განხრით, მოპოვებული აქვს IMPR-ის ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი;

✓აქვს 10 წელზე მეტი გამოცდილება ფინანსურ აუდიტში (დიდი ოთხეული) და საკონსულტაციო მომსახურებებში;

✓2016 წლიდან არის Nexia TA-ს ფინანსური აუდიტის უფროსი კონსულტანტი.

 

 

სოფო ღუდუშაური

ფინანსური აუდიტის მენეჯერი

✓დაამთავრა კავკასიის ბიზნესის სკოლა;

✓აქვს დიდ ოთხეულში შემავალ აუდიტორულ კომპანიაში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება;

✓2016  წლიდან მართავს Nexia TA-ს ფინანსური აუდიტის დეპარტამენტს

 

დავით მამრიკიშვილი

საგადასახადო მენეჯერი

✓დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფინანსები და საბანკო საქმე;

✓აქვს 10 წლიანი გამოცდილება ფინანსებში და მათ შორის 6 წლიანი გამოცდილება  აუდიტისა და გადასახადების მიმართულებით  შემდეგ სექტორებში - წარმოება, მშენებლობა, ვაჭრობა, ენერგეტიკა, მომსახურების სხვადასხვა სფეროები: ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები,  სახელმწიფო სტრუქტურები და სხვა.

✓აქვს შემოსავლების სამსახურში აუდიტის დეპარტამენტში მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილება მათ შორის 2 წელზე მეტი წამყვან პოზიციაზე, როგორიცაა საგადასახადო აუდიტის მენეჯერი.

✓2016 წლიდან არის Nexia TA-ს საგადასახადო მენეჯერი.

 

დავით კანდელაკი

საგადასახადო მენეჯერი

✓დაამთავრა   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სახელმწიფო მმართველობის სპეციალობით.

✓აქვს 11 წლიანი  გამოცდილება ფინანსებში და საბანკო სფეროში. მათ  შორის 6 წლიანი  გამოცდილება   აუდიტისა და გადასახადების მიმართულებით შემდეგ სექტორებში: წარმოება, მშენებლობა, ვაჭრობა, ენერგეტიკა, მომსახურების სხვადასხვა    სფეროები: მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები,  სახელმწიფო სტრუქტურები და სხვა.

✓აქვს შემოსავლების სამსახურში აუდიტის დეპარტამენტში   მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილება მათ შორის 2 წელზე მეტი წამყვან პოზიციაზე, როგორიცაა საგადასახადო აუდიტის მენეჯერი.

✓ 2016 წლიდან არის Nexia TA-ს საგადასახადო მენეჯერი.

 

 

მაღლა