სტაჟიორი Nexia Solutions-ში.

კომპანია Nexia TA, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო  საკონსულტაციო და აუდიტორული კომპანიების ათეულში შემავალი ბრენდის Nexia International-ის წარმომადგენლობას საქართველოში აცხადებს სტაჟიორების მიღებას Nexia Solutions-ში.  

„ნექსია სოლუშენსი“ არის „ნექსია თი ეის“ შვილობილი კომპანია რომელიც ბიზნეს ავტომატიზაციისა და დიჯიტალიზაციის კუთხით მუშაობს.

კომპანია არის პარტნიორი და მუშაობს ისეთი ვენდორების გადაწყვეტილებებზე როგორებიცაა, Microsoft, SAP, 1C, Adutodesk, და სხვა.

ნექსია სოლუშენსის მიზანია უახლესი პროგრამული გადაწყვეტილებების და ციფრული სერვისების ინტეგრაციის გზით ხელი შეუწყოს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის თანამედროვე მართვის კულტურის განთვითარებას.

შენიშვნა: სტაჟიორის სამუშაო გრაფიკი განისაზღვრება მისი სასწავლო გრაფიკის გათვალისწინებით 

„ნექსია სოლუშენსი“ საქმიანობაა მოიცავს რამდენიმე სერვისს, კერძოდ,

 • ERP, WMS, CRM, Workflow სისტემების დანერგვა/ინტეგრაცია;
 • აღნიშნული სისტემების ადმინისტრირების მომსახურება აუთსორსზე;
 • დამკვეთი კომპანიების თანაშრომლების ტრენინგი და ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • Microsoft ქლაუდ სერვისების რეალიზაცია და ინტეგრაცია;
 • სხვა;

       სტაჟიორის სამუშაო აღწერილობა:

 • მიმდინარე პროექტების, დაგეგმვაში მონაწილეობა ხელმძღვანელის ზედამხედველობით:
 • კომუნიკაცია დამკვეთებთან და პროექტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის დაზუსტება:
 • Nexia Solutions საქმიანობასთან დაკავშირებით შეხვედრების დაგეგმვა, შეხვედრებში მონაწილეობა და შეხვედრის ანგარიშების მომზადება.
 • დამკვეთი კომპანიებისთვის ტრენინგების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება:

სტაჟირების კანდიდატისთვის გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტი (III –IV კურსი) სასურველია ბიზნესის ადმინისტრირების, კომპიუტერული მეცნიერებებისა და სხვა შესაბამის დარგების განხრით;
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ფლობა:
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Word, Excel, Power Point) მაღალ დონეზე ცოდნა:

უნარ-ჩვევები:

 • სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი:
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი;
მაღლა