უფრო ახლოს თქვენთან

  • Nexia მსოფლიოს საუკეთესო აუდიტორული კომპანიების 10-ეულში შემავალი ბრენდია
  • Nexia TA-ს აღიარებას ნაციონალურ და ინტერნაციონალურ ბაზრებზე წევრი ქვეყნების საერთო ღირებულებები და ერთიანობა ქმნის
  • Nexia TA საერთაშორისო გამოცდილებასა და ადგილობრივ საკანონმდებლო მოთხოვნებს აერთიანებს

$3.6

მილიარდი

შემოსავალი

2017 წელს

მე-9

ადგილზე მსოფლიოში, International Accounting Bulletin - ის 2017 წლის კვლევის მიხედვით

“როგორც Nexia-ს თავმჯდომარე, ვგრძნობ, რომ ჩვენი ჯგუფის წევრობის მთავარი ღირებულება არის იმ ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, რომლებიც შემდეგ გვეხმარება კლიენტების საჭიროებების დაკმაყოფილებაში."
Dr. Markus Emmrich, Chair, Nexia International

მაღლა