უფრო ახლოს თქვენთან

  • Nexia მსოფლიოს საუკეთესო აუდიტორული კომპანიების 10-ეულში შემავალი ბრენდია
  • Nexia TA-ს აღიარებას ნაციონალურ და ინტერნაციონალურ ბაზრებზე წევრი ქვეყნების საერთო ღირებულებები და ერთიანობა ქმნის
  • Nexia TA საერთაშორისო გამოცდილებასა და ადგილობრივ საკანონმდებლო მოთხოვნებს აერთიანებს

$3.6

მილიარდი

შემოსავალი

2017 წელს

მე-9

ადგილზე მსოფლიოში, International Accounting Bulletin - ის 2017 წლის კვლევის მიხედვით

“როგორც Nexia-ს თავმჯდომარე, ვგრძნობ, რომ ჩვენი ჯგუფის წევრობის მთავარი ღირებულება არის იმ ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, რომლებიც შემდეგ გვეხმარება კლიენტების საჭიროებების დაკმაყოფილებაში."
Dr. Markus Emmrich, Chair, Nexia International

18.05.2018

საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეები, აპრილი, 2018

გაეცანით აპრილის თვის საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეებს:  ...

ვრცლად
მაღლა