ფინანსური ანალიზი ექსელში

ფინანსური ანალიზი ექსელში

სასწავლო კურსი შემუშავებულია ბუღალტრებისთვის,  ფინანსური მენეჯერებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის და ხელმძღვანელი პირებისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს სხვადასხვა ფინანსური მონაცემის დამუშავება, ანალიზი და ვიზუალიზაცია ფორმულებისა და გრაფიკების გამოყენებით;

ტრენინგი მთლიანად აგებულია პრაქტიკულ მუშაობაზე, თითოეულ თემაზე განხილული იქნება რამდენიმე ხასიათის ქეისი და მონაწილეები თავად შეძლებენ ყველა ოპერაციის შესრულებას;

ტრენინგის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ პასუხები თემასთან დაკავშირებულ მათთვის საინტერესო კითხვებზე.

კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ:

 • პროექტის ფინანსური სცენარის აგებას;
 • დიდი მონაცემთა ბაზების მეშვეობით ფინანსური ანგარიშგებების გათვლებს;
 • ფულადი ნაკადების კლასიფიკაციას და მათ ანალიზს;
 • ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზს;
 • სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენას;
 • ფინანსური მონაცემების ანალიზს;
 • საინვესტიციო პროექტების შეფასებას;
 • ფულის ღირებულება დროში და სენსიტიურობის ანალიზს;

 კურსს გაუძღვება 10 წლიანი პროფესიული გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი-ტრენერი:ნინო ოღაძე. 

პროგრამა:

 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება);
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე), Advanced Filter (გაფართოვებული ფილტრი);
 • What if? - ანალიზი - მონაცემთა ცხრილების გამოყენება;
 • Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა), Data Table;
 • Scenario Manager (ბიუჯეტის ანალიზი შემოსავლების ან ხარჯების ცვილებისას);
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები), Pivot Chart (ჯამური დიაგრამები);
 • Dashboard (დეშბორდის აწყობა Pivot table & Pivot Chart სინთეზით);
 • ნულოვანი მოგების წერტილის BEP ანალიზი, ნულოვანი მოგების ანალიზი(თანხობრივი)-Break Even (Turnover);
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(რაოდენობრივი)-Break Even (quantitative);
 • Logical Function (IF, ორმაგი IF, ფუნქცია IF AND & OR & NOT function სინთეზში);
 • Lookup & Reference (Vlookup; Hlookup; Loocop; match; index), Date & Time;
 • Statistical Function (Countif; CountIFs; countA; Averageif.; Averageifs), Financial Function (PMT; PPMT; NPER: PV; FV);
 • Text Function (len; left; right; mid; upper; proper; lower; find; concatenate);
 • საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება : ARR, NPV, IRR წესების მეშვეობით;
 • Solver -მოგების მაქსიმიზაცია შეზღუდული რესურსების პირობებში;

*ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი პირი დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი!

 

დამატებითი ინფორმაცია

საათობრივი დატვირთვა: 33 საათი - 11 შეხვედრა;

პერიოდი: 25 აპრილი - 30 მაისი;

სასწავლო დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი, 19:00-22:00 სთ;

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: ყაზბეგის გამზ. N14, თბილისი

ღირებულება: 600 ლარი

ტრენინგების მსვლელობისას გათვალისწინებულია ყავით შესვენება;

 

დაგვიკავშირდით:

 ომარ ტერტერაშვილი

ტელ: 598 751 771

ელ-ფოსტა: omar.terterashvili@nexia.ge

 ვებ-გვერდი: www.nexia.ge

მაღლა