მისამართი

სათაო ოფისი:

შპს "ნექსია თიეი"

დ. გამრეკელის ქ.19, მე-3 სართული, თბილისი 0160, საქართველო
+995 32 224 25 59  

 

ფილიალი:

შპს "ნექსია თიეი"

ნინოშვილის ქ.28, თბილისი 0112, საქართველო
+995 32 295 68 37

 

Tel: +995 32 224 25 59

Email: info@nexia.ge Web: www.nexia.ge

 

კონტაქტი

მაღლა