კონტაქტი

შპს "ნექსია თიეი"

დ. გამრეკელის ქ.19, მე-4 სართული, 0160, თბილისი, საქართველო

 

ტელ: +995 32 224 25 59

ელ-ფოსტა: info@nexia.ge